Publicaties


Dag van de Dialoog


'Bommen die niet ontploffen'


Op 7 november a.s. zal in Vlaardingen weer de 'Dag van de Dialoog' worden gehouden. Deelnemers zullen tijdens een maaltijd met elkaar in gesprek gaan. Er komt dan ook een kalender uit. Voorafgaand daaraan wordt elke week deelnemer(s) aan de kalender gevraagd naar zijn of haar activiteiten.

Elma Oosthoek interviewde voor de kalender enkele uit Afghanistan afkomstige leden van de Afghaanse Vereniging. 'Een mooie plek in Vlaardingen?, zegt Tareq Paikar, 'ach mevrouw, u stelt die vraag vanuit de vrede en veiligheid waarin u woont. Als je ‘s morgens wakker wordt met het geluid van auto’s die niet zullen ontploffen, van vliegtuigen die geen raketten afvuren, dan mevrouw, dan is heel Vlaardingen prachtig. Te mogen leven in vrijheid en veiligheid is als opnieuw geboren worden.' Elma geniet van de schoonheid van het taalgebruik van deze Afghaanse Vlaardingers. Paikar legt uit dat dit komt omdat het Afghaans wortels heeft in de Perzische taal, die poëtisch is. Met het moederland Afghanistan in hun hart willen ze graag wortelen in Nederland, in Vlaardingen. Velen van hen dragen angst, trauma’s en stress met zich mee dat hun gedrag beïnvloedt. Dit was ook aan hun eigen kinderen te merken. Die in Nederland werden geboren, hebben de vrede al in zich en zijn minder angstig.