Publicaties

Panels


Ik ben al jaren lid van het Burgerpanel. Dat is een clubje mensen dat de burgemeester helpt bij het maken van het Burgerjaarverslag. Leuk werk en geen probleem. Enige tijd geleden heb ik mij opgegeven als lid van het panel dat nadenkt over de problemen met de opvang van dak- en thuislozen in de Vettenoordse Polder. (Hoe staat het er eigenlijk mee, met dat centrum?) Meedenken als burger van deze stad. Kreeg inderdaad een uitnodiging. Vergaderen in het politiebureau. Afgesproken werd dat ik als journalist geen dingen naar buiten zou brengen, dan pas na overleg. Nou ja, kon ik billijken. Wie schetst mijn verbazing toen ik van de voorzitter van dat VOP-panel te horen kreeg dat ik niet meer welkom was! Ik vind dat discriminatie van de eerste orde. Zijn ze bang? Er zitten nota bene dienaren der justitie bij. Enkele weken geleden werd er een burgerpanel gevormd dat gaat nadenken over de toekomst van het Hof en het Oranjepark. Via een mail meldde ik mij aan bij wethouder Anny Attema. Niet lang daarna zei Attema dat zij er moeite mee heeft dat ik van dat panel lid zou worden. Zij legde uit dat ze er geen journalisten bij wil hebben. Dat kan onhandig zijn als halverwege een aantal punten op straat komt te liggen. Tussentijds zult u dus niets van mij horen. Zodra het advies van het parkpanel officieel bekend is gemaakt, verwacht ik natuurlijk wel dat dat in de politiek wordt opgepakt. Adviezen van het parkpanel moeten serieus genomen worden. Als dat niet gebeurt is het weer tijd voor een scherpe column.

Frans Assenberg