Publicaties


VERHALEN, VERHALEN…


Vlaardingen heeft niet alleen een rijke historie, zij kent ook veel verhalen. Ik ga u er twee vertellen. Wellicht leest u ze voor aan uw (klein)kinderen tijdens de Kerstdagen? Hoe dan ook, ik wens u er veel plezier mee en wens u goede kerstdagen toe.

De hand en de bijl
Op een avond was de boer van een boerderij aan de Maassluissedijk uitgegaan. De boerin, die rustig in de keuken zat te werken, hoorde bij één van de ramen van het ernaast gelegen achterhuis een zacht geritsel. Zij was echter een flinke vrouw maar omdat ze alleen was, en de boerderij erg afgelegen lag, werd ze toch een beetje bang. Zij sloop zachtjes langs de wand naar het achterhuis van de boerderij. Door het licht van de ruiten kon zij zien dat er een man bij één van de ramen stond. Ook kon de vrouw zien dat hij het raam zover had opgeschoven dat hij zijn arm er door kon steken. Zijn hand stak al een stukje onder het raam door. De boerin begreep meteen dat de man met minder goede bedoelingen de woning wilde binnendringen! Nu of nooit, dacht de vrouw. Zij nam de bijl waarmee haar man die middag nog hout had gehakt en die hij toevallig bij het raam had laten liggen, en met één ferme slag hakte zij de naar binnen stekende hand af! Meteen klonk er aan de buitenzijde van het raam een rauwe kreet en de schim van de man verdween ijlings in de duisternis!

Geheel ontdaan vond de boer zijn vrouw toen hij thuis kwam. Zij vertelde hem de lugubere geschiedenis. De volgende morgen kon de boer het bloedspoor vanaf de hoeve tot aan de Maas volgen. Daar hield het op. Waarschijnlijk was de verminkte inbreker de rivier ingelopen en er verdronken. De afgehouwen hand werd boven de deur van de woning opgehangen. Later werd de hand vervangen door een vergulde gevelsteen. (Is er nog te bewonderen!)

De rijke boer
Als u de Julianalaan op loopt, en u kijkt vanaf de dijk naar beneden, dan ziet u er een groenstrook en de huizen aan de Van Limburg Stirumstraat en omgeving. Ooit stond er een boerderij die een tragisch lot onderging.

De boer die er woonde was zeer rijk. Toen hij de boerderij liet bouwen spaarde hij niets om zijn rijkdom aan iedereen te tonen. De boer verdiende goed en jaarlijks legde hij veel geld opzij hetgeen echter zijn ongeluk zou worden! Nog meer land en een nog grotere boerderij wilde onze boer. Het geld had hem te pakken! Gierig werd hij, alles en iedereen controleerde hij. Het werd er niet beter op toen het een jaartje tegenzat. Hij vloekte en tierde tegen het personeel en iedereen verweet hij dat het bedrijf achteruit ging.

Toen, in een zomer, op een warme dag in de hooitijd, liet het zich aanzien dat het zou gaan onweren. De boer was bang dat het hooi niet op tijd binnen zou zijn. Hij vloekte en schreeuwde tegen zijn knechten die met de hooiwagen aan kwamen rijden als nooit te voren. En inderdaad ging het onweren. De lucht werd donkerder en donkerder en in de verte was de bliksem al te zien. Razend en tierend maande de boer zijn mensen aan tot spoed toen plotseling een hevig onweer losbarste boven zijn boerderij. Het lichtte hevig en meteen daarop volgde er een knetterende slag. De bliksem was in de boerderij geslagen en sloeg zo’n groot gat dat de boerderij erin verdween. De regen vulde het gat. Dit gat kreeg de naam De Grondelooze Waal. In 1920 werd De Grondelooze Waal gedempt met vuilnis.