Publicaties

Enkele jaren geleden verscheen het (foto-)boek Eene beperking van de visserij, de Vlaardingse haringvisserij in de jaren 1929 tot 1940 waarvan Frans W. Assenberg de eindredactie had.
ISBN nummer 9789075938333.


Nieuw boek over de visserijCrisisjaren belemmerde haringvisserij


Het net voor kerst uitgekomen boek ''Eene beperking van de visscherij' - de Vlaardingse haringvisserij in de jaren 1929 tot 1940', een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum geeft vanuit verschillende invalshoeken een beeld van deze bedrijfstak in de crisisjaren. Diverse auteurs geven in een soort catalogus de geschiedenis van de haringvisserij in de crisisjaren van de vorig eeuw zien. De nadruk ligt daarbij op de haringvisserij in en vanuit Vlaardingen. Niet alleen een beschrijving geeft inzicht in deze tijd, ook een fotogalerij, rederijactiviteiten en een schepenlijst behoren ertoe. Over de jaren 1929 tot 1940 is niet veel gepubliceerd. Het waren niet de vrolijkste in onze historie. Daar deed de Tweede Wereldoorlog na deze ellende nog een schepje bovenop. De dramatische koersval in New York, de wereldwijde gevolgen daarvan, de lage prijzen van haring en de enorme werkeloosheid waren de enorme problemen van die tijd.

Rampzalig
Na de Eerste Wereldoorlog maakte de visserij aanvankelijk een goede tijd door. Die was echter maar van korte duur. Dat in Duitsland, onze belangrijkste afnemer, de koopkracht aanzienlijk was teruggelopen, werd duidelijk gevoeld. Doordat de visserij een voornamelijk op de export gerichte bedrijfstak was, kwam dat hard aan. Deze rampzalige toestand had voor de haringvisserij tot gevolg dat de eerder ontstane groei werd afgebroken. In de loop van de jaren twintig van de vorige eeuw stabiliseerde de toestand zich enigszins, maar veel winst werd er niet gemaakt. Toen de jaren dertig zich aandienden, waren veel reders overgeschakeld op motorloggers.

In het boek verhaalt eindredacteur, Frans Assenberg, over de crisisjaren. Uitgebreid gaat hij in op de wereldwijde teloorgang van de economie en hoe Vlaardingen daar mee te maken kreeg. Over deze periode is in de (visserij)literatuur weinig gepubliceerd, vandaar dat de Vrienden daar een boek aan hebben gewijd. Een serie foto's uit de beschreven periode geeft een beeld van de Vlaardingse vissersvloot. Jeroen ter Brugge schreef een catalogus van rederijactiviteiten die het boek samen met een zogenaamde schepenlijst, van Henk Brobbel, compleet maken. Een kaartje geeft aan dat voor de Tweede Wereldoorlog 22 haringrederijen actief waren in het Vlaardingse.

Crisis
De ellende van de crisis in de jaren dertig liet zich goed voelen in de Vlaardingse samenleving. De spijskokerij, een instelling die maaltijden uitdeelde, voornamelijk soep, verstrekte in een week tijd in februari 1933 1.950 porties soep en 150 broden. De Kamer van Koophandel Beneden Maas zag echter de toekomst van de haringhandel met de VS weer met vertrouwen tegemoet. Het bestuur was blij met het openen van de grenzen voor vrijhandelsverkeer. Niettemin nam ook in Vlaardingen de angst en de dreiging van een oorlog toe. Er waren bijeenkomsten en lezingen over fascisme en er waren oefeningen van de Luchtbeschermingsdienst.

Fotogalerij
Het boek 'Eene beperking van de visscherij' telt 128 pagina's en is geïllustreerd met circa 120 foto's waarvan vele niet eerder zijn gepubliceerd. Te koop in het Visserijmuseum en in de boekhandel.