Publicaties

In 1989 verscheen Tijd-Schrift nummer 42 van de Historische Vereniging Vlaardingen. Het was een themanummer over de Boerderijen in de Holiërhoekse Polder geschreven door Frans W. Assenberg.
Er is geen ISBN nummer van.


De boerderij van Jan Moerman in de Holiërhoekse Polder'In het midden van de boerderij lag het boenhok'Door Frans Assenberg

VLAARDINGEN – Het ‘Actiecomité Behoud Woudweg e.o.’ vreest dat de huidige unieke cultuurhistorie en natuur van de Woudweg onherstelbaar zal worden aangetast als de reconstructieplannen voor dit deel van Midden-Delfland onverkort worden uitgevoerd. In het verleden is reeds een groot deel van deze polder veranderd in een woonwijk. Zo stond op de plek waar nu een wandelparkje is, tussen de A20 en de weg naar het Vlietlandziekenhuis, de boerderij van Jan Moerman. Deze boerderij stond langs de Kulk, een sloot naar de Vlaardinger-Vaart.

L-vorm

De boerderij van Moerman had net als vele andere een L-vorm. Aan de voorzijde was het woon- en slaapgedeelte, terwijl aan de achterzijde de stal was. In het midden van het voorhuis was de voordeur met daarachter een twaalf meter lange gang met plavuizen. De voordeur ging bijna nooit open: al het huiselijk verkeer ging door een deur aan de zijkant van de boerderij. Alleen bij een trouwerij of een begrafenis werd hij gebruikt. Aan de rechterzijde was de kelder met daarboven de opkamer.

Opkamer

De opkamer was altijd koud en bedompt. Wat eigenlijk de bedoeling van een opkamer was, is niet erg duidelijk. Het hebben van een kelder was belangrijker in verband met het koelen van melk en het opslaan van kazen. Door de aanwezigheid van een opkamer kreeg de boerenwoning een voornaam karakter. De afrekening van de jaarlijkse pacht door de eigenaar van de boerderij geschiedde in algemene zin in de opkamer. Bij de familie Moerman werd deze kamer gebruikt voor feesten, zoals verjaardagen. Het vloerkleed dat er lag werd met nat gras of met (opgespaarde) theebladeren geveegd. In de opkamer stond een ronde tafel met stoelen en er was een bedstee alsmede een grote mahoniehouten kast. In het midden van de boerderij lag het boenhok en er stond een waterfornuis. Hierin kon men het water koken door er takkenbossen in te verbranden. Ook deed men de was erin (niet om te verbranden uiteraard!).

Slopen
In 1961 legde de boerderij van Moerman het loodje in verband met de stadsuitbreiding. Het bedrijf moest wijken voor de aanleg van de ‘Rijksweg nummer twintig’ zoals de A20 toen werd genoemd. De hoeve lag in die tijd prachtig verscholen tussen hoge kastanjebomen. Toen hij gesloopt was gaf dat de Vlaardingers een schok. Waar eerst kikkers in het slootje zich lieten horen en de haan kraaide, reden vrachtwagens af en aan om de zandlichaam voor de rijksweg aan te leggen.