Publicaties

In 2006 verscheen het boek De Historie van de Palestijnen in Vlaardingen heschreven door Frans W. Assenberg
ISBN nummer 9077219269


"De historie van de Palestijnen in Vlaardingen"Aanleiding
Tijdens de viering van ‘De Dag van het Land 2004’, op 30 maart, kwam vanuit de Palestijnse gemeenschap de aanbeveling richting de gemeente Vlaardingen om 'Het Cultureel Erfgoed’ van de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen in kaart te brengen. Dit initiatief heeft de werkgroep Vele Vlaardingers Eén Huis direct opgepakt. Verschillende keren is dit binnen het zogenaamde Breed Overleg besproken en uitgewerkt. Inmiddels is het twee jaar later en zal op de viering van ‘De Dag van het Land 2006’ op 30 maart a.s. de presentatie van het boek "De historie van de Palestijnen in Vlaardingen" van journalist Frans W.Assenberg plaatsvinden.

Palestijnen in Vlaardingen
In november 1963 kwamen 65 Palestijnen naar Vlaardingen om te gaan werken bij ROMI, De Rotterdamse Margarine Industrie aan de Koningin Wilhelminahaven. Het was de tijd dat uit landen rondom de Middellandse Zee ‘gastarbeiders’ naar Europa en Nederland kwamen.
In het begin van de jaren vijftig was in Nabloes een fabriekje gebouwd met de bedoeling olijfolie te raffineren. De productie kwam echter niet van de grond. ROMI had afzetgebied in de regio Jordanië van zogenaamde plantaardige ghee, dit was bak- en braadvet. Importeur M. Masri benaderde ROMI in 1957 met de vraag of men technische en commerciële bijstand te verlenen ten einde deze fabriek rendabel te maken. Dat ging door en twee werknemers van ROMI gingen in de fabriek in Nabloes aan de slag. Later haalde ROMI via deze fabriek vanuit Nabloes en omgeving voornamelijk jonge mannen naar Vlaardingen om bij ROMI te gaan werken. De ‘Jordaniers’, zoals de Palestijnen werden genoemd, integreerden in de Vlaardingse en Nederlandse samenleving. Sommigen gingen terug naar het Midden-Oosten. Door de ongeregeldheden daar konden de Palestijnen na de Juni-Oorlog van 1967 niet meer terug en mochten familieleden naar Nederland komen. In het boek staat een aantal interviews met de Palestijnse (ex)werknemers van ROMI centraal. Ook is in algemene zin de historie van de Palestijnen in Vlaardingen opgeschreven.