Publicaties

HOEK EN LATER HOEK LOOS, EEN BEGRIP IN SCHIEDAM


In de Havenstraat in Schiedam is sinds lange tijd Hoek Loos gevestigd. Het gassenbedrijf heeft een lange en rijke historie. Sinds enkele jaren maakt het deel uit van het Duitse Linde. De grondlegger van deze onderneming, Willem Adriaan Hoek, had er geen weet van welke richting ‘Hoek’ opging toen hij aan het begin van de vorige eeuw een aanvang maakte met zijn zakelijke activiteiten.

Het is 1 oktober 1907 als Willem Adriaan Hoek in een uitgebroken branderij aan de Buitenhavenweg van start gaat. Hij is in 1870 geboren in Goes en behaalde in Bingen zijn ingenieursdiploma. Hij vestigt zich in Rotterdam om er als constructeur/uitvinder een bijzonder type stoom-sleperswagen te introduceren waarmee hij de basis legde voor de fabriek in Schiedam. De stoom-sleperswagen werd enthousiast ontvangenen het leverde hem een opdracht op voor de bouw van zes van dergelijke voertuigen. Met aanmoedigingen en financiële steun van de heren Van Rietschoten en Slotboom (bekend van de firma Rietschoten en Houwens uit Rotterdam) kwam zijn fabriekje aan de Buitenhavenweg tot stand. Zijn voorzichtigheid – met deze wagens was immers nog geen ervaring opgedaan – noopte Hoek eerst twee exemplaren te bouwen. Ondanks tegenslagen rolde er vijf wagens van uit de fabriek. De benzinemotor won echter al snel terrein zodat de productie stagneerde: stoomtractie verdween uit het straatbeeld! Er braken zorgelijke tijden aan voor het bedrijfje. Met reparaties aan de stoomwagens en allerhande karweitjes hield Hoek zijn 8 man personeel aan het werk. Ook voor de Maatschappij ‘Oxygenium’ worden machines gerepareerd zoals hoge druk lucht- en waterstofcompressoren.

Omdat bij deze apparaten herhaaldelijk breuk optrad, stelde Willem Adriaan voor een waterstofcompressor te bouwen naar eigen ontwerp. Na goedkeuring van Delftse professoren ging Hoek aan de slag. De compressor draait goed proef en zou twintig jaar lang naar wens functioneren. De koers is gezet en Hoek gaat meer van dergelijke compressoren bouwen. Onder andere voor zuurstof, lucht, stikstof, helium enz. In zijn vrije tijd moet hij zich dan wel verdiepen in het vloeibaar maken van gassen en de daarmee samenhangende techniek. Het is inmiddels 1910 als de eigenaar van de voormalige branderij Hoek meedeelt dat hij het pand zelf in gebruik wil nemen tenzij hij het wil kopen. Prijs noch gebouw zijn aantrekkelijk zodat Hoek de opstal binnen vier weken dient te verlaten. Het geluk is met hem, want in de Hoofdstraat nummer 28 is een vrijwel onbewoonbaar woonhuis met een flink stuk grond. Het pand grensde aan de remise van de paardentram. Het woonhuis werd opgeknapt en waar nodig verbouwd terwijl op het braakliggende terrein een fabriekje werd opgericht. Ondanks de ratten braken voor Hoek betere tijden aan die resulteerden in de omzetting van zijn bedrijf naar een naamloze vennootschap waardoor er meer financiële armslag werd verkregen. Op 9 februari 1912 zette hij zijn handtekening onder de akte van oprichting van de n.v. W.A. Hoek’s Machine- en Zuurstoffabriek.

Naar de Havenstraat
Niet alleen compressoren verlieten de fabriek van Hoek. Voor de mechanisering van het ondergrondse mijntransport werden onder andere ruim 120 persluchtlocomotieven geleverd aan niet alleen de Nederlandse maar ook aan de Belgische mijnen. Geen locomotief verliet de Schiedamse fabriek voordat zij door de heer Hoek persoonlijk in de constructiehal was ingereden! Ten gevolge van de vele zuurstofinstallaties die Hoek bouwde en aanlegde, vroeg hij zich op een bepaald moment af waarom hij zelf niet zuurstof zou gaan maken. Nadat een aangrenzend herenhuis met tuin was gekocht, werd dit pand als zuurstoffabriek ingericht met in eigen beheer gemaakte machines. De zuurstof bleek zelfs na verloop van tijd goedkoper dan die uit Duitsland! Om de hoge transportkosten van de (zware) gasflessen het hoofd te bieden werden in het land zogenaamde Buitenfabrieken en Depots gevestigd. In Amsterdam, Hengelo, Groningen, maar ook in Tandjong Priok in voormalig Nederlands Indien, kwamen dergelijke afdelingen. Door de stijgende vraag naar zuurstof bleek de beschikbare ruimte voor opslag van de vele zuurstofflessen in de Hoofdstraat veel te klein geworden. De vele flessen eisten ook een intensieve administratie. Een terrein tussen de spuihaven en de Havenstraat leek een goed optie voor een nieuwe fabriek. Echter, door de Eerste Wereldoorlog liepen de plannen vertraging op. Pas in 1919 kwam er schot in de plannen, en kan de bouw van het fabriekscomplex beginnen, dat uiteindelijk in 1921 gereed komt.

In nood
Om de in financiële nood verkerende Maatschappij Oxygenium over te nemen (midden in de eerste naoorlogse crisis) waren financiële offers nodig. Hoek voorzag echter dat de duur van deze toestand niet langer dan drie maanden zou duren. Dit juist bleek te zijn! Er was wel een obligatielening nodig om aan geld te komen. Oxygenium produceerde waterstof en medicinale zuurstof. Oxygenium was een uit 1899 daterend bedrijf aan de Schiedamse Buitenhavenweg. Alhoewel Oxygenium waterstof, en als bijproduct zuurstof, produceerde, waren zij geen concurrenten van ‘Hoek’. In 1955 werd een nieuw kantoorpand gebouwd aan de Buitenhavenweg. Het was een modern gebouw dat nu nog onderdak biedt aan De Terwisga Groep. Tijdens de bouw van het nieuwe kantoorpand vond de administratie gastvrij onderdak bij de Tanker Cleaning Maatschappij in de Havenstraat.

Sociaal
Niet alleen was Willem Adriaan Hoek een uitvinder, hij was ook een goed ondernemer en bovendien een sociaal voelend mens. In oktober 1932, in de beruchte crisisjaren herdenkt Hoek het 25-jarig bestaan van zijn fabriek. Hoek nam toen enkele belangrijke beslissingen. Ten eerste reserveerde hij een deel van de balans voor de instelling van een pensioenfonds. Ten tweede liet hij voor eigen rekening een tiental compressoren bouwen om zodoende zijn mensen aan het werk te houden! Let wel, het gaat dan om een tijd waarin de woorden ‘ontslag’ en ‘gedaan’ op ieders lippen lag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam de productie af als gevolg van de demontage van de machines in Schiedam en de Buitenfabrieken. Alhoewel de machinefabriek in de Havenstraat lijkt te zijn gecamoufleerd, worden er wel bommen opgeworpen. Gedurende de oorlog werden er materialen en onderdelen zodanig verstopt dat zij, zelfs tot verbazing van de directie, ongeschonden te voorschijn kwamen. Hierdoor kon de zaak weer spoedig gaan draaien.

Bloei
Na deze oorlog kwam voor ‘Hoek’ pas goed tot bloei. Het bedrijf is in de jaren zeventig in Schiedam over diverse locaties verdeeld. In de Havenstraat is een computercentrum gebouwd bij de fabriek. In de inmiddels afgebroken kantoortoren bij het Schiedamse station, en in het toenmalige gebouw Progress aan de ’s Gravelandseweg, zijn onder andere administratie en personeelszaken gevestigd. In 1976 werd daarom in de Havenstraat een nieuw hoofdkantoor gebouwd. De fusie (in 1971) met G.L. Loos % Co’s fabrieken N.V. uit Amsterdam is dan al een feit. De handelsnaam wordt dan Hoek Loos. In het zuiden van de Verenigde Staten is door overnames het bedrijf Holox (Hoek Loos Oxygen, zuurstof) een bekende naam geworden. Als de koop van een botenloods en de bouw van een demonstratiecentrum in de Havenstraat is gerealiseerd, heeft in Schiedam Hoek Loos haar definitieve vorm gekregen.