Publicaties

DE NIEUWE PALMBOOM, EEN JUWEEL VOOR SCHIEDAM


De museummolen De nieuwe Palmboom is een schitterend stukje cultuur in molenstad Schiedam. Ooit keerden de plaatselijke jeneverstokers de stad de rug toe. Voordat het zover was, stonden er vele molens te draaien. Ze maalden graan voor de branderijen, die moutwijn stookten voor de jeneverindustrie. Van al deze molens waren er lange tijd vier en een ‘stompje’ over. Dat stompje vormde eind jaren 80 van de vorige eeuw het beginpunt van een spectaculaire herbouw. De herbouw van korenmolen De Palmboom aan de Noordvest. Bedrijven in Schiedam werden benaderd met de vraag ook een steentje bijgedragen in de kosten van dit unieke project. Door te kiezen voor ‘de levering’ van een onderdeel van de molen werden zij ook ‘Molenbouwers’.

Molens hebben een rijke historie. Zij waren de voorlopers van de industriële revolutie. De oorsprong van de eerste Europese windmolen dateert van omstreeks 1180. In Schiedam is de oudste windmolen getraceerd op 21 maart 1383. Aan het einde van de zestiende eeuw staat deze molen bekend als de ‘Suytwint-corenmolen’; hij stond ergens tussen de Hoogstraat en het Groenendaal. In die tijd zijn er drie molens werkzaam. Lange tijd was Schiedam een vissersstad. Toen na 1700 de haringvisserij terugliep, werd er geleidelijk aan overgeschakeld op de brandersindustrie. De reders trokken hun geld terug uit het vissersbedrijf. Dit omdat de rentabiliteit van branderijen veel groter was dan die van de (onzekere) visserij. Door de opkomst van de branderijen ontstond tevens de behoefte aan brandersmolens. In de achttiende eeuw werden dan ook diverse molens opgetrokken zoals onder andere de Palmboom.

De Palmboom
In 1790 gaven ‘Burgemeesters en gecommitteerde Vroedschappen’ (van Schiedam) toestemming tot het oprichten van een nieuwe molen op een terrein aan de achterkant van de Noordvest, tussen ‘De Noordmolen’ en ‘De Cameel-molen’. Niet lang daarna verscheen er een aantal ‘coornwijn-branders’ voor de notaris. Door middel van deelname aan een ‘Compagnieschap’ kwamen zij tot de bouw van een nieuwe stenen windkorenmolen. Zodoende verrees aan de Noordvestgracht in 1781 de molen ‘De Palmboom’. De eerste steen werd gelegd op 20 april 1781 door Ian Bredero, waarmee de veertiende Schiedamse molen tot stand kwam. Hij zou 120 jaar als windkorenmolen dienst doen. Rond 1895 werd het laatste compagnieschap (toen ‘Vennootschap De Windkorenmolen De Palmboom’ geheten) ontbonden De molen werd toen verkocht aan een particuliere molenaar. In 1899 is ene Pieter Treurniet uit Overschie de eigenaar. Het was zijn molen De Palmboom, die in 1901 in vlammen opging.

De brand van 1901
Tegenover De Palmboom, op de andere kade van de Noordvest, stond destijds de stoombranderij ‘De Kraton’. In de nacht van donderdag op vrijdag 19 juli 1901, tussen kwart over één en half twee, ontstond brand in deze branderij. Dat ging zo snel, dat binnen één kwartier de fabriek over haar gehele lengte één grote vuurzee was. Door de massa spiritus en andere alcoholische vochten sloegen de vlammen hoog op. Het graan dat zich op de zolders bevond vloog uiteindelijk als een dichte, gouden regen door de lucht en werd langzaam door de wind voortgedreven naar de overzijde van de gracht. En daar stond de molen De Palmboom! Deze werd ‘door dien regen overgoten’, aldus een verslaggever van een krant uit die tijd. Enkele vonken hechtten zich aan de zeilen van de wieken of vielen op de kap en op de balie, waar zij bleven doorgloeien. Zij vormden kleine vlammetjes, die zich weer vermenigvuldigden en uiteindelijk hoog opsloegen. Binnen het kwartier was de kap doorgebrand en viel het vuur in de molen. Binnen verspreidde het vuur zich verder en verteerde alles wat op zijn weg kwam. Toen eenmaal door de hitte de deuren waren opengesprongen, ‘vertoonde zich in het midden dier stenen zuil een vlammende, gloeiende massa, die de toeschouwers van ontzetting en bewondering deed sidderen. Grandioos, overweldigend was het gezicht op die vuurzuil’, aldus de verslaggever.

De wieken bleven ondanks de brand de hele nacht aan de verbrande molen hangen. Om kwart over acht vielen zij met donderend geraas naar beneden, zonder overigens ernstige schade aan te richten. Schiedam was een molen armer en een ruïne rijker! De uitgebrande molen werd kort daarna tot halverwege de tweede zolder gesloopt en voorzien van een kapje. Het stompje werd verhuurd als opslagruimte.

De actie
In de jaren tachtig ontstonden er langzaamaan ideeën om De Palmboom weer in oude luister te herstellen. De gemeente Schiedam ontplooide initiatieven om het object in handen te krijgen. Dat lukte in 1986. De in 1981 opgerichte Stichting De Schiedamse Molens ging het beheer voeren over het restant van De Palmboom. Het herbouwen kon beginnen! De stad Schiedam profileerde zich met de hoogste molens ter wereld als molenstad. De wederopbouw van zo’n toren kostte natuurlijk een boel geld. In totaal een bedrag van zo’n 1,6 miljoen gulden! De manier echter waarop het comité Herbouw De Palmboom aan de weg timmerde dwong alom respect af. De officiële start van de actie tot herbouw van De Palmboom was in mei 1987. Met een veiling, waarbij ene mr. Pieter van Vollenhoven als veilingmeester optrad, werd het startsein gegeven. Alsof het zijn dagelijks werk was, dreef de oud-Schiedammer in de aula van het Stedelijk Museum zowel de prijs van een schilderij van Theo Wiegman op, alsook de algehele hilariteit: ‘Als u niet verder biedt, ga ik piano spelen . . .’ De zaal lag dubbel en prompt gingen de vingers de lucht in. Na de veiling ging het per helikopter (wat is Schiedam groot . . .) naar de stomp aan de Noordvest, alwaar Van Vollenhoven een op de molenstomp aangebracht bouwplan moest onthullen. Het doek werkte echter niet mee, maar als je bijnaam ‘De Markies van Bingham’ is, laat je je door zo’n lapje vlaggendoek niet kleinkrijgen! Daarna reed het gezelschap in een open calèche, ondanks de gure wind, Schiedam door langs de overige, in feesttooi gehulde molens.

De herbouw
In april 1989 volgde, na verschillende inzamelingsacties, de eerste steenlegging. Daarvoor was er met behulp van de zogenaamde stoeltjesmethode een betonnen balk aangebracht, als een soort ringvormige fundering. De oude houten funderingsvloer was niet langer geschikt om de geweldige krachten, die in de toekomst op de draaiende molen zouden inwerken, te weerstaan. Dat het comité inspeelde op bij de bevolking aanwezige molensentimenten, bleek uit de manier waarop geld bijeen wordt gesprokkeld. Door middel van de verkoop van 270 steentjes, met door de koper zelf te verzinnen inscriptie, werd vijfentwintigduizend gulden binnengehaald! In de stromende regen werden in 1989 op een zaterdag in augustus door enkele uitverkorenen de steentjes ingemetseld in de reeds tot baliehoogte opgemetselde molentoren van De Nieuwe Palmboom. Tijdens een bijeenkomst in december 1991 kregen de sponsors de gelegenheid een kijkje te nemen in het interieur van het maalwerktuig. De ene zolder na de andere werd beklommen via smalle, steile trapjes.

Molenminnend Schiedam en omstreken mocht zich gelukkig prijzen drs. R. Scheeres, burgemeester van Schiedam, als voorzitter te hebben. Deze sympathieke burgervader ventileerde, staande tussen de molenkuipen en andere technische zaken op de maalzolder, een gedegen kennis van de werking van de molen.

Het Bouwboek
Uiteraard werd ook het bedrijfsleven eraan herinnerd dat er in Schiedam iets unieks gebeurde. Het is de heer Scheeres zelf die voor dat doel een zogenaamd Bouwboek aanbood. ‘In dit document is alles te lezen over de promotionele en commerciële achtergronden van de unieke sponsor- en wervingscampagne voor de realisering van ons project . . .‘, schreef de burgervader. Inmiddels had een indrukwekkend aantal bedrijven in de regio zich reeds als geldschieter aangemeld. Het Bouwboek bood de mogelijkheid onderdelen voor de molen te leveren en het gaf een fascinerende uitleg van de werking van de molen alsmede een beschrijving van de onderdelen. In 1993 werd De Nieuwe Palmboom feestelijke in gebruik genomen als werkend molenmuseum.