Publicaties

DE POORTEN VAN VLAARDINGEN


Op 7 november bood de Stichting Trots op Vlaardingen tijdens de begrotings-behandelingen een mapje een model aan de burgemeester aan. In het mapje zat informatie en afbeeldingen van de Poorten van Vlaardingen. Het model was de verkleinde uitvoering van zo'n Poort.

Maar, eerst iets over de Stichting Trots op Vlaardingen. Als bestuur filosoferen wij over Vlaardingen en haar wel en wee. Daarbij stellen wij vragen zoals, waarom ben ik een trotse Vlaardinger? Maak ik er reclame voor? Wat vind ik er mooi aan, interessant, geweldig? Waar kan ik aangeven wat wij missen? Is daar iets aan te doen? Waar zou ik vrienden of kennissen mee naar toe nemen in Vlaardingen? Wat heb ik hen te bieden? Kunnen we onze krachten niet beter inzetten? En ga zo maar door. Al deze vragen hebben wij eens op een rij gezet en op waarde ingeschat. Hierbij kwamen wij in 2005 tot de conclusie een stichting op te richten. Aldus geschiedde en de Stichting Trots Op Vlaardingen was een feit. De stichting heeft ten doel het promoten van de stad Vlaardingen en al hetgeen daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt.

Afritten
Tot nu toe traden wij als Stichting niet veel naar buiten. Wel lieten wij vorig jaar een evenementenkalender het licht zien en zetten wij Vlaardingers in het zonnetje door het uitreiken van certificaten. Hierop staat aangeven dat wij activiteiten van een bepaald persoon voor de promotie van de stad waarderen. Verder genereren wij ideeën die hopelijk door de gemeente Vlaardingen worden opgepakt ten einde de stad te promoten en die ook vorm worden gegeven. Ook willen wij een toeristisch beleid gaan verwoorden op basis waarvan Vlaardingen meer bekendheid zal krijgen. Dat kan resulteren in meer bezoekers in de stad en dat is goed voor Vlaardingen en het bedrijfsleven. Als de bezoeker dan uiteindelijk naar de haringstad komt, moet hij of zij wel welkom worden geheten.

Daarom boden wij in bovengenoemde bijeenkomst een concreet voorstel aan aan het College van B & W. Het ging (zie foto) om een model van de Poorten van Vlaardingen en aanbevelingen waar zij naar onze mening kunnen worden geplaatst (bijvoorbeeld bij de afrit van de A4 bij Vlaardingen-Oost en de A20 bij het ziekenhuis. Als extra bijzonderheid hebben wij in het Poortmodel de mogelijkheid ingebouwd om op digitale wijze plaatselijke evenementen voor het voetlicht te brengen. Er liggen nog diverse ideeën op onze plank zoals digitale informatiepunten en het organiseren van een conferentie op het terrein van toerisme ten einde een toeristisch beleid te kunnen formuleren. Dankzij een motie van het CDA is er 50.000 euro beschikbaar voor het promoten van Vlaardingen. En dat is mooi gedaan!