Foto's

De Holy-wijk is ontstaan in de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw. De naam herinnert aan de oude kreek de Hoylede. Aan de Holysingel staat, aan de weg naar de ingang van het Holy-ziekenhuis, een oud hek dat herinnert aan de voormalige boerderij, ridderhofstad en heerlijkheid Holy. Niet alleen deze oude boerderij moest het veld ruimen voor de oprukkende stad, ook de overige boerderijen ontkwamen niet aan hun lot: ongenadig maakte de sloophamer een einde aan hun eeuwenlange bestaan.

Meer woningen waren bittere noodzaak in het naoorloges Vlaardingen.Deze stad ging op in de vaart der volkeren, wat dat ook moge zijn, en er was behoefte aan (veel en goede) woonruimte. De huizen achter de Van Hogendorplaan en de Westwijk waren inmiddels bewoond en nog was er gebrek aan woningen. Er verrees een ziekenhuis, een aantal onderkomens voor de gepensioneerden medeburgers, en een winkelcentrum. Pas in de jaren negentig van de vorige eeuw kon de Holywijk als gereed worden beschouwd toen het wijkje langs de Vaart gereedkwam. Op dit moment zijn de oudste flatwoningen alweer aan een opknapbeurt toe.

Afbeeldingen in deze categorie