Foto's

DE GESCHIEDENIS VAN VLAARDINGEN IN VOGELVLUCHT

De geschiedenis van Vlaardingen ontstond heel lang geleden in wat nu het Centrum heet. Het zwaartepunt van de lokale activiteiten lag altijd op de Oude Haven en de Markt, ook Omring geheten. De resultaten van de visserij, met name de haringvangst, bepaalde de stand van de economie van de stad. Nu lijkt het winkelcentrum Het Liesveld en omgeving het belangrijkste element van Vlaardingen (ook al gaat het daar niet echt lekkker mee!)

De oudste kaart van Vlaardingen dateert uit 1560 en werd gemaakt door de bekende cartograaf Jacob van Deventer. Op deze kaart valt te zien dat Vlaardingen in de zestiende eeuw niet meer was dan een dijkdorp. De 'stad' bestond toen voornamelijk uit de Omring, wat nu de Markt is, met de kerk en het Stadhuis en de bebouwing langs de Dijk (Hoogstraat) en aan de Waal. De kerk stond (en staat) op een heuvel die onderdeel vormde van de grote Maasdijk. De dijk liep evenwijdig aan de Haven naar het noorden. Aan de hand van een rondgang in 1561 van drie mannen die de huurwaarde van de huizen moesten taxeren is een aardig beeld te krijgen van de stad in die tijd. De stad Vlaardingen was er echter wel slecht aan toe. Er waren waarschijnlijk veel kleine houten huizen. Van de 300 woningen kreeg slechts een kwart een aanslag. Er stonden toen dertien huizen leeg, drie waren er omgevallen en drie werden gratis bewoond.

De grote brand van 1574 maakte dat er weinig overbleef van Vlaardingen. Dit was uiteraard een enorme ramp voor de inwoners waarvan zij maar langzaam herstelde. Niettemin werden er toch nieuwe bouwterreinen uitgegeven. Een beetje merkwaardig voor Vlaardingen was het ontstaan van een tuinengebied ten westen van de stad. In andere steden ontstond in een dergelijk deel een systeem van binnenhavens. Lang hielden de tuinen stand. Ondertussen verstedelijkte de Hoogstraat en veranderde ook de omgeving van de Haven. Aan de voet van de kerkheuvel groeide de bescheiden aanlegkade uit tot een van de ruimste en boeiendste havens van ons land. Het op diepte houden van de Haven was een voortdurende bron van zorg voor de bestuurders. In 1610 werd de oude spuisluis vervangen. Ook werd de spuikom verbreed. Sindsdien spraken de Vlaardingers van het Buizengat.

De buitenweide aan de oostzijde van de Haven behoorde toe aan de ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht. In 1611 werd de Amsterdamse koopman Pieter Gerritsz. Ruytenburg eigenaar van het complex. Hij bouwde op de noordelijke punt van de weide een nieuw huis. Nog is aan de Hoflaan een deel van deze tuin te zien. Wilde de ambachtsheer echter vanuit zijn huis de stad bezoeken dan diende hij wel om te rijden via de dijk en de molen. De spuisluis vlakbij zijn huis was alleen te voet begaanbaar. Op kosten van de stad en de ambachtsheer werd er over de Haven een brug aangelegd. Dat de stad meebetaalde was vanwege het belang om het terrein aan de overzijde van de Haven te kunnen bebouwen. Alhoewel Vlaardingen niet werd gehinderd door een omwalling vonden er toch geen grote uitbreidingen plaats. Wel werd er in de periode, midden 17e eeuw, gemoderniseerd. In 1650 werd het stadhuis geheel herbouwd. De kerk werd vergroot in 1643 en in 1665. Ook de huizen werden aangepast aan de moderne eisen van die tijd. De eenvoudige bebouwing van na de stadsbrand van 1574 werd in het midden van de 17e eeuw geheel vernieuwd. De oudste nog bestaande gevels dateren uit die tijd (bijvoorbeeld Westhavenkade 36, 37 en 38).

Afbeeldingen in deze categorie