Foto's

Het merkwaardige landschap van de Broekpolder is na de oorlog ontstaan. Eeuwenlang was dit deel van voormalig Vlaardinger-Ambacht een agrarisch gebied. Twee poldermolens deden honderden jaren lang hun best de weilanden droog te houden. De melk van de koeien vond haar weg via de Hollandia-fabriek op de Oosthavenkade naar de vele klanten in de stad. In de jaren vijftig ging het gebied echter rigoureus op de schop. De na-oorlogse drang naar uitbreiding kreeg gestalte in de prognose van 120.000 of meer bewoners van Vlaardingen. Diverse polders werden hiervoor als bouwterrein aangewezen. Ook de Broekpolder werd voor dit doel opgeofferd.

De bestaande boerderijen, waarvan de meeste eeuwen oud waren gingen, nadat met de bewoners een regeling was getroffen, tegen de vlakte. Op de bestaande polderwegen werden dijken of kaden 'opgeworpen'. Soms zakten delen van deze kaden door de slappe bodem meters ver de grond in. De polder werd in compartimenten verdeeld waarin later vanuit de Nieuwe Maas via een persleiding baggersspecie uit de Rotterdamse havens werd gespoten. Na verloop van tijd zakte de bagger naar beneden. Het water werd afgevoerd en de zo ontstane 'loswallen' begonnen een periode van afwachten.

In de jaren zeventig bleek dat de bagger ernstig verontreinigd was. De beoogde woningbouw kwam hierdoor op de tocht te staan. Doordat het Openbaar Lichaam Rijnmond ter ziele ging (een warm voorstander van het bouwen van huizen in de Broekpolder) en een deel van de Vlaardingse politiek de polder groen wilde houden, raakte deze optie op de achtergrond. Ondertussen was in het noordelijke deel een heuse golfcourse aangelegd. Dit was het gevolg van onderhandelingen tussen diverse instanties. De golfbaan zou eerst aangelegd worden in een deel van het Staelduinse Bos bij Hoek van Holland. Doordat de Broekpolder een mogelijkheid bood, en het Staelduinse Bos hierdoor was gered, kwamen de caddies naar Vlaardingen. Als dank voor bewezen diensten schonk de provincie Zuid-Holland aan Vlaardingen een fietsbrug over de Vaart.

Een bestemmingsplan voor de Broekpolder, die inmiddels was uitgegroeid tot een groengebied met een regionale, recreatieve functie, moet het gebied vrijwaren van woningbouw. (Er zouden per jaar zo'n 180.000 mensen de polder bezoeken!) Dit leek ruw te worden verstoord toen de Nederlandsche Aardolie Maatschappij in de bodem van de polder belangrijke voorraden aardolie dacht te hebben gevonden. Een proefboring wees echter uit dat er nog niet genoeg olie in de grond zat om een aansteker mee te vullen! De boortoren werd afgebroken en het groen nam weer bezit van de polder. Het einde van het agrarische karakter van de enige boer in de Broekpolder, Van Woerden, was toen al in zicht. Zijn pachtcontract werd niet verlengd.

Alhoewel de strijd om het groen houden of volbouwen met woningen nog niet definitief is beslecht, gaat de natuur ondanks het vervuilde slib, ongestoord haar gang. De diverse boom- en plantensoorten trekken veel vogelsoorten aan.

Afbeeldingen in deze categorie