Foto's

De ruimte tussen de Schiedamsedijk en de Van Hogendorplaan in Vlaardingen staat in de lokale volksmond bekend als de Babberspolder. In werkelijkheid was de Babberspolder veel groter. De grens van de echte polder liep ooit vanaf de Schiedamsedijk tot aan de Poldervaart en de Kethelweg. In 1996, onderging dit deel van de Babberspolder een niet geringe gedaanteverwisseling. Waar eens de 410 noodwoningen stonden, verrees diverse nieuwbouw. Na de sloop van de 'semi-permanente' woningen werd aan de Rotterdamseweg de 'Blauwe Flat' gebouwd die bestaat uit een aantal seniorenwoningen bestemd voor voormalige inwoners van de noodwoningen. Erachter werd de Franciscahof gebouwd. Eengezinswoningen in een hofvorm. Dáár weer achter verrees de nieuwe Eleonorastraat met niet alleen huurwoningen maar ook parallel aan de Pompenburgsingel en de Van Limburg Stirumstraat '18 Triachoonwoningen' in het project De Strip: 'drie onder één kap'. Langs de Van der Duijnstraat kwamen ook eengezinshuizen te staan in een flauwe boog. Tevens verrees een multifunctioneel centrum aan de Rotterdamseweg, naast de seniorenflat 'De Drie Klavers' genaamd. In het zogenaamde tweede kwadrant werden huurhuizen gecombineerd met koopwoningen. Dit project werd gebouwd tussen de Rotterdamseweg, de Van der Duijnstraat, de Eleonorastraat en de Ammanstraat.

Aan de westzijde van de Rotterdamseweg werden woningen in de huursector gebouwd. Daaromheen verrezen koopwoningen. In een waterpartij langs de Rotterdamseweg bouwde men in kleine eenheden luxe appartementen, door de bouwer 'Het Collier' genoemd. De nieuwe bewoners van het tweede kwadrant wisten in 1995 met succes de bouw van een 23-verdiepingen tellende woontoren, 'Het Baken', beneden aan de dijk in de Ammanstraat tegen te houden. Later verrees er een kleinere variant waar de omwonenden zich wel in konden vinden. Ook de bouw van een tweede, lagere woontoren aan de Anthony Knottenbeltsingel was na een inspraakronde van de baan. In plaats van 'Baken II' werden ook hier eengezinshuizen neergezet compleet met garage.

Toen alles gereed was, had Vlaardingen er een nieuwe hoeveelheid woningen bij. In een sociale mix wonen diverse maatschappelijke lagen door elkaar. Een stedebouwkundig hoogstandje van de bekende stedebouwkundige Ashok Bhalotra. 'Mensen moeten zich thuis voelen, ze moeten kunnen zeggen: 'Mijn straat is de mooiste', is een onderdeel van zijn visie op de moderne stedebouw. in Vlaardingen.

Het bombardement, de woningnood

De nieuwbouw in de Babberspolder in de jaren negentig, was uiteraard een uitvloeisel van de nieuwbouw in de oorlog. We gaan daarom terug naar mei 1940 toen een verschrikkelijk bombardement Rotterdam teisterde. Deze ramp sloeg in korte tijd wonden die de bewoners dieper troffen dan kon worden geheeld door de bouw van noodwoningen. Na het bombardement bleek dat de woningnood in Rotterdam nog schrijnender geworden was dan voor de oorlog. Het aantal dakloze Rotterdammers schatte men op 100.000! Eind juli dat jaar waren het er ongeveer 65.000. De 'Regeerinscommissaris voor den Wederopbouw', dr. ir. J.A. Ringers, stelde voor om in en rond Rotterdam zo'n 4.000 semi-permanente woningen te bouwen voor de dakloze Rotterdammers. Er kon daarbij wel een oogje worden dichtgeknepen wat betreft enige voorschriften omtrent minimale kamergrootte en dergelijke. Onder meer verschenen er noodwoningen in Rotterdam aan beide zijden van het Noorderkanaal en aan het Zuidplein. Een ander plan van Ringers was om de daklozen onder te brengen in leegstaande huizen in de gemeenten rondom Rotterdam. Hiervoor had hij van generaal Winkelman verregaande bevoegdheden gekregen. Hij kon hiermee leegstaande woningen vorderen. Ook in Vlaardingen werden in bestaande panden Rotterdamse vluchtelingen ondergebracht. In Overschie, IJsselmonde en Vlaardingen werden in totaal 1.134 noodwoningen gebouwd voor de dakloze Rotterdammers.

Achter de 'Van Hogendorp'

Onlangs is begonnen met de gedaanteverwisseling van het gedeelte van de Babberspolder dat achter de Van Hogendorplaan ligt. Veel van de in de jaren vijftig gebouwde flatwoningen zullen verdwijnen om plaats te maken voor (duurdere) nieuwbouw. Niet alle bewoners nemen de veranderingen in dank af. Velen wonen er al heel lang en voelen zich thuis in dit deel van de stad.

Afbeeldingen in deze categorie